Dacă doriți să susțineți activitatea bisericii Sfânta Maria - "Parohia Miron Patriarhul" vă punem la dispoziție mai multe modalități prin care puteți dona:

1. Prin depunere de numerar sau virament bancar în contul parohiei "Miron Patriarhul", București

Cont: RO37RNCB0069148632990001 deschis la Banca Comercială Română S.A
Cod fiscal: 16126561

2. Prin direcţionarea a 3,5% din impozitul pe venit

Codul Fiscal pune la dispoziția contribuabililor mecanismul de direcționare a până la 3,5% din impozitul pe venit plătit statului pentru anul anterior, către orice entitate non-profit sau unitate de cult. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donație, ci este, în esență, o parte a impozitului pe venit deja plătit anul anterior către bugetul de stat (adică nu vă costă nimic), care poate fi direcționată de către fiecare cetățean spre entitatea dorită de acesta. Pentru direcţionarea a până la 3,5% din impozit către biserica Sfânta Maria - "Miron Patriarhul", trebuie să luati de la pangar Formularul 230 precompletat s-au să-l descărcați de aici și să-l printați, să completați doar secţiunea DATE DE INDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI (Nume, Prenume, CNP, etc) şi să semnați în caseta: Semnătură contribuabil. Formularul astfel completat trebuie să-l depuneți la pangarul bisericii și să păstrați o copie a acestuia.

Notă. Formularul se completeaza și se depune de catre persoanele fizice care realizează urmatoarele venituri impozitate în România:
      - venituri din salarii și asimilate salariilor;
      - venituri din pensii;
      - venituri din activități independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;
      - venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
      - venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
      - venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Legături externe