Pictura


Biserica Sfânta Maria a fost pictată în tehnica fresco de către pictorul Dumitru Braescu și soția sa Goergeta, în stil neobizantin, intre anii 1929 – 1934. Despre frescele executate de cei doi soți, profesorul Louis Réan de la Sorbona scria: „Remarcabilul ciclu de fresce executate de d-l şi d-na Brăescu, îmi pare una din încercările cele mai reuşite, care au fost făcute vreodată în ţările ortodoxe pentru reînvierea decoraţiei stilului bizantin. România posedă, mulţumită lor, un ansamblu de decoraţiune religioasă neobizantină care nu are nimic de invidiat celebrelor fresce de la Vastnetsov din Kiev”. În acelaşi ton, profesorul Gheorghe Ghiţescu, de la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, menţiona că Dumitru Brăescu a adus în pictura noastră „bizantinul arhaic al mozaicurilor din Ravenna, Veneţia şi Roma”. Sursa: https://protecuci.ro/arhiva/dumitru-braescu-pictor/

Legături externe